αθλοθετούμαι


αθλοθετούμαι
αθλοθετούμαι, αθλοθετήθηκα, αθλοθετημένος βλ. πίν. 74

Τα ρήματα της νέας ελληνικής. 2013.